Opzeggen

Lidmaatschap opzeggen:

In de officiële statuten staat vermeld in artikel 6 bij het lidmaatschap: Wordt stilzwijgend jaarlijks verlengd, tenzij men 1 maand voor het einde van het kalenderjaar schriftelijk kenbaar maakt het lidmaatschap niet te willen verlengen.

Tussentijds opzeggen kan natuurlijk wel maar restitutie van contributie is niet mogelijk.

Opzeggen kan schriftelijk en per mail, u stuurt dan een opzegging naar de penningmeester daan of naar het bestuur

E-mail adressen zijn te vinden op de site, www.tacn.nl en schriftelijk zie adressen achterin het clubblad.

Speciaal voor die het precies willen weten:

Wetswijziging opzeggen lidmaatschap

Vanaf 1 december 2011 moeten verenigingen ervoor zorgen dat de noodzakelijke informatie voor het opzeggen van het lidmaatschap op de hoofdpagina van hun website staat. Dit komt door een wijziging in de wetgeving over het stilzwijgend verlengen en opzeggen van abonnementen.

Door de wetswijziging moet ook uw vereniging ervoor zorgen dat leden de noodzakelijke informatie voor het opzeggen van het lidmaatschap eenvoudig kunnen vinden. Deze informatie moet vanaf 1 december 2011 opvallend op de hoofdpagina van de website van de vereniging staan. Bijvoorbeeld middels een blokje met een link naar een pagina met uitgebreide informatie. Heeft uw vereniging een ledenblad? Dan moet de informatie ook in elke uitgave van dit blad staan, op bladzijde 1, 2 of 3.

Alle manieren van opzeggen blijven mogelijk en ook de duur van de verlenging wordt niet beperkt. Hierdoor blijft de stilzwijgende verlenging van het lidmaatschap van een vereniging met een heel jaar mogelijk.

Bekijk de volledige wetswijziging.

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2010-789.html