Fehac

De TACN is ook aangesloten bij de FEHAC.

  • Wat is en doet de FEHAC
  • De Federatie Historische Automobiel- en Motorfietsclubs (FEHAC) behartigt de belangen van de eigenaren van historische wegvoertuigen. Vooral in Nederland, en via FIVA ook internationaal.
  • Lid van FEHAC zijn 233 Nederlandse verenigingen en stichtingen. Die vertegenwoordigen samen ruim 56.000 eigenaren van historische wegvoertuigen. Dat zijn niet alleen personenauto’s, maar ook tweewielers, autobussen, bedrijfsvoertuigen, aanhangwagens, karren, rijtuigen en mobiele werktuigen als tractoren.
  • Voor een overzicht en de verdeling van personenauto’s van 40 jaar en ouder over Nederland klikt u hier.
  • U kunt ook een actueel factsheet downloaden over de aantallen historische voertuigen. Daarvoor klikt u hier.
  • In Mobiele Collectie Nederland vertegenwoordigt FEHAC de sector ‘Weg’. 
  • Meer over de FEHAC leest u hier.